Archive

Posts Tagged ‘web 2.0 tyrimai’

Apie galią fiksuoti lakias preferencijas

July 15th, 2009 moda No comments

Metų įvykiu Login įvardino akciją “Lietuva kraustosi į Facebook’ą”, o Nielsen’as konferencijos išvakarėse paskelbė, kad Facebook’e praleidžiamas laikas per pastaruosius metus išaugo 700 %. Marketer.lt citavo kito tyrimo ir išsamesnius socialinių tinklų vartojimo kitėjimo duomenis. Visa tai dar kartą verčia prisiminti - vartotojų preferencijos yra lakios kaip dykumos smėlis, ir su kiekviena diena darosi vis lakesnės.

Macroscope atliktas žvalgybinis aktyviausių internautų tyrimas parodė kelis įdomius, nors ir akivaizdžius faktus. Tris ir daugiau valandų virtualiuose soc.tinkluose praleidžia daugiau nei penktadalis respondentų, tiek pat nurodė, kad jaučiasi blogai, kai dėl išorinių priežasčių negali prisijungti. Ir, kas svarbiausia įrašo minčiai, 23 proc. jaučia prarandantys privatumą.

Šis pilotinis tyrimas dar kartą pabaksnojo į akivaizdžius pokyčius - virtualiuose interakcijų plotmėse atsispindi viskas - mūsų gebėjimai, lūkesčiai, preferencijos, aplinka ir momentinės nuotaikos. Aktyvus internautas internete palieka pakankamai pėdsakų tam, kad būtų sudarytas išsamus jo portretas ir, tuo labiau, nustatytos jo atstovaujamos grupės elgesio tendencijos.

Ką gi tai reiškia socialiniams ir rinkos tyrimams?

Socialiniai tinklai, web 2.0 ir apskritai vis gausėjantis internetas tyrėjams pasiūlė galybę informacijos, kuriai pasiekti dažnai nė nereikia mobilizuoti pačių tiriamųjų pastangų ir laiko (tyrimas be tiriamojo sutikimo). O tai, kad sritis nauja, leidžia “teises-galimybes” puoselėti išsamiau nei “pareigas-atsakomybes”. Net ir žemo virtualaus raštingumo žmogus jau žino, kas yra GoogleAnalytics ir moka naudotis pagrindinėmis jo funkcijomis. Kiek labiau įgudęs vartotojas suseks koks konkrečiai anonimas paliko komentarą, jei pastarajam trūksta gebėjimų pasislėpti.

Jei tiek sugeba eiliniai, ar bent galite įsivaizduoti, kokiomis galimybėmis disponuoja know-how kupinos tyrėjų rankos? Auksinė kokybės ir efektyvumo taisyklė byloja - darykime tai ko reikia, ir nedarykime to, ko nereikia. Nors dauguma jau žino vidurkio stebuklą, bet suvokia jį retas - tad milžiniškas tiriamųjų skaičius, deja, vis dar emociškai padidina informacijos priimamumą labiau nei metodo tinkamumo testas (nesenas Kitoks.com tyrimas apėmė 11994 Facebook.com vartotojų lietuvių, nors skaičiaus dydis ir neturi įtakos rezultatams).

Web 2.0 iš esmės pakeitė rinkos tyrimų suvokimą - pirmaplanis vaidmuo atitenka kūrybiškumui, kur metodų eklektiškumas, eksperimentavimas turi daugiau galios nei ilgai puoselėti standartai. Tiriamieji virsta dalyviais, aktyviais idėjų bendraautoriais, su kuriais naujųjų tyrimų metodikų pagalba palaikomas, vaizdžiai tariant, gyvas pokalbis - nebrukant jų į rėmus, o įtraukiant į procesą.

Taigi dabar svarbu, kad Lietuvos rinkos tyrimų užsakovai ir vartotojai suvoktų šią vertę ir įsileistų naujoves, o ne vaidintų klasikinės scenos - pieštuku baksnojant į tyrimo projekto lapą, skeptiškai paburbėti: “Nežinau, nežinau, man rodos, kad geriausia tiesiog atlikti apklausą”. Reikia tikėtis, kad tyrėjai nenuleis rankų ir dažniau rinksis “ugdyti” nei “įtikti”.